ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12/10/2563 11:24:32น. 1125
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
         เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มอบหมายให้ นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานบริการ พร้อมบุคลากร จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ตุลาคม 2563) ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ บุคลากรของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (Big Cleaning Day) โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ด้วย 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว, นางสาวสุดา ใจแก้ว, นางสาวดรุณวรรณ วังศรี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
12/10/2563 11:24:32น. 1125
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#“เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” #กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน #ทำความดีเพื่อพ่อ #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #จิตอาสา #บำเพ็ญประโยชน์ #Big Cleaning Day #ถวายเป็นพระราชกุศล #วันคล้ายวันสวรรคต


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน