ม.พะเยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

12/10/2563 11:38:29น. 3086
ม.พะเยา
     วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และนักเรียน ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" และ กิจกรรม " ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา (UPSR) กองกิจการนิสิต กิจกรรมในวันนี้ เริ่มในช่วงเช้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานในพิธีนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสา จากนั้น ประธานในพิธีนำจิตอาสาร่วมขุดลอกทางระบายน้ำ บริเวณอ่างหลวง โดยตลอดทั้งวันหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยาจะร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่บริเวณหน่วยงานของตนเอง และวิทยากรจิตอาสา 904 และ จิตอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา บำเพ็ญประโยชน์ตั้งแต่บริเวณหอพักนิสิต จนถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
      วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนชาวไทยต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อพุทธศักราช 2559

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
12/10/2563 11:38:29น. 3086
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

##มหาวิทยาลัยพะเยา #วันคล้ายวันสวรรคต
#sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน