เด็กสาธิต ม.พะเยาสุดเจ๋ง สร้างเครื่องบินสำรวจไฟป่า อนาคตหวังเป็นต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12/10/2563 13:49:47น. 5013
Wildfire Survey Aircraft

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาคว้ารางวัล 4 ทีมสุดท้าย ในโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (Fablab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) ตอน ”ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” โดยคิดค้นผลงาน “เครื่องบินสำรวจไฟป่า” เพื่อลดการเกิดไฟป่าที่เป็นเหตุในการสร้างปัญหาหมอกควัน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยติดอันดับ 1 ใน 4 จากการคัดเลือก 173 ทีม ทั่วประเทศ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว. ได้แก่ 1. นายอภิเชษฐ์ คำสุวัตร์ 2. นายภัทรดร ภัทรดรปกรณ์ 3. นายคุนานนท์ เจริญดี พร้อมด้วย นายศริทธิ์ พร้อมเทพ ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 


นายอภิเชษฐ์ คำสุวัตร์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “แนวคิดในการสร้างโครงงานนี้มันเริ่มมาจากทางโรงเรียนและทางชุมชน ประสบพบกับปัญหาทางฝุ่นและหมอกควัน ซึ่งต้นเหตุมาจากไฟป่า ทางกลุ่มพวกเราเลยคิดที่จะสร้างเครื่องบินสำรวจไฟป่าขึ้นมา เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนปัญหาไฟป่า ในส่วนของแรงบันดาลใจที่เลือกใช้เครื่องบิน เพราะว่าเครื่องบินใช้มอเตอร์แค่ตัวเดียวซึ่งมีราคาถูก และเหตุผลที่เลือกใช้เครื่องบินโมเดล cesna172ก็เพราะว่ามันมีห้องสำภาระที่ใหญ่ พร้อมเรียนรู้กับมัน และทุกคน อยู่ในสิ่งที่ชอบ ทำให้พบว่า การทำในสิ่งที่ชอบ  สามารถทำได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อย ทำให้เกิดการลงมือทำได้อย่างจริงจังและที่สำคัญ คือ ความสนุก และสามารถทุ่มเทได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย”


นายศริทธิ์ พร้อมเทพ ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ประโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “การเริ่มต้นโครงงาน เครื่องบินสำรวจไฟป่า เริ่มมาจาก การหาข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง ครูกับนักเรียน โดยไม่มีการบังคับเด็ก ๆ ระหว่างการทำโครงการนี้ ปัญหาและอุปสรรค จะมีระหว่างทางเรื่อย ๆ การสร้างอากาศยานไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยประสบการณ์ การสร้างและการบินจริงพอสมควร ถ้าเริ่มจากปัญหาใหญ่ ๆ หลัก ๆ คือ เครื่องบินของเรา เมื่อสร้างเสร็จในรุ่นแรก ยังบินได้ไม่เรียบเท่าที่ควร แต่ละคนยังขาดประสบการณ์  จึงจำเป็นต้องอาศัยการขอคำปรึกษาจากคนที่เล่นเครื่องบิน ชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุในที่ต่าง ๆ  เพื่อศึกษาเทคนิค การสร้าง เทคนิคการบินในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้การทำเครื่องบินในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ”


          สำหรับการสร้างเครื่องบินในครั้งนี้ โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา ยังมีห้องทดลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) หรือห้อง FABLAB โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย โดยการสร้างเครื่องบินสำรวจไฟป่าในครั้งนี้ ห้อง FABLABยังเป็นห้องที่คอย Support น้อง ๆ ช่วยเหลือในการออกแบบและประกอบเครื่องบิน โดยใช้เครื่องตัดเลเซอร์และเครื่องพิมพ์สามมิติ สนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ และให้คำปรึกษาในด้านการเขียนโปรแกรมในการวัดค่า อ่านค่า ส่งค่า และควบคุม ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ  และนอกเหนือจากนักเรียน นิสิตแล้ว ยังสนับสนุนในการทำสื่อการเรียนการสอนของคณะครูอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนของนักเรียนอีกด้วยครับ      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
12/10/2563 13:49:47น. 5013
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เด็กสาธิต ม.พะเยาสุดเจ๋ง สร้างเครื่องบินสำรวจไฟป่า อนาคตหวังเป็นต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg6 #sdg9 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน