สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ หัวข้อ Mobile App Testing และ หัวข้อ UX/UI Design : Figma ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561

13/10/2563 15:48:56น. 1431
SEอบรมMobile App และ Figma

       เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง ICT 1103/1 และห้อง ICT 1219 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ Mobile App Testing โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมอบรม และ หัวข้อ UX/UI Design:Figma ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการในรายวิชา และเปิดโอกาศให้บริษัทเข้ามาวางแนวทางการเรียนการสอนร่วมกับทางอาจารย์ในหลักสูตร

       โดยมีอาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาให้การต้อนรับวิทยากรจากบริษัท ทเวนตี้ สกู๊ป ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด โดยกิจกรรมย่อย คือ วิทยาการให้ requirement ตัวอย่างมา แล้วให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทำการแปลงเป็น cards ตามหัวข้อคือ discover, learn, use, decide, goal ด้วยวิธีการระดมสมอง (brain storming) กันในทีม เพื่อที่เลือก goal หลัก และจะนำไปสู่ขั้นตอนการออกแบบ prototype ต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกิตติคุณ นุผัด   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
13/10/2563 15:48:56น. 1431
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ หัวข้อ Mobile App Testing และ หัวข้อ UX/UI Design : Figma ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561

#อบรมMobileAppและFigma
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน