คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างบ้านดิน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านดินคำปู้จู้

14/10/2563 16:34:43น. 1399
คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างบ้านดิน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านดินคำปู้จู้

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างบ้านดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ พะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City)” ศูนย์การเรียนรู้ บ้านดินคำปู้จู้ (Live and Learn) ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีกิจกรรม อาทิ การร่วมกันเหยียบดินโคลน ผสมด้วยแกรบหยาบ หลังเหยียบผสมจนเข้ากันแล้ว จึงนำไปขึ้นรูป แล้วตากแดดให้แห้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบการสร้างบ้านดิน ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเมืองพะเยา ในอนาคต กิจกรรมการสร้างบ้านดิน ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยา หมุนเวียนกันเข้ามาร่วมกิจกรรม อาทิ มหาวิทยาลัยพะเยา กองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา กองคลัง เทศบาลเมืองพะเยา และ นักเรียนในเครือโรงเรียนเทศบาล จังหวัดพะเยา

  

     โครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้กับชุมชนท้องถิ่น และมุ่งหวังขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในปีที่ 3 ของการดำเนินโครงการ การสร้างพื้นที่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการศึกษาออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่การเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองพะเยาให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการการออกแบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็นต้น โดยผู้ออกแบบจะได้รับรู้ความต้องการของผู้ใช้งาน (Users) โดยตรง ส่งผลให้พื้นที่แห่งการเรียนรู้นี้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากนั้นจึงนำผลการวิจัยดังกล่าวฯ มาออกแบบมาพัฒนาเป็นพื้นที่และชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับเทศบาลเมืองพะเยาต่อไป  


 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์

วิทยากร คุณศักดิ์ชัย เวยื่อ และ คุณชลดา เวยื่อ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ บ้านดินคำปู้จู้

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล : นางสาวมารศรี เงินเย็น ผู้ช่วยนักวิจัย คณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมารศรี เงินเย็น / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
14/10/2563 16:34:43น. 1399
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “การสร้างบ้านดิน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านดินคำปู้จู้

#คณะศิลปศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน