โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส”

15/10/2563 16:31:51น. 814
“สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส”

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายบริหาร จัดโครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ facebook live ผ่านเพจ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยในกิจกรรมรับได้เกียรติจาก นายยอดไผ่ หล้าอินสม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ได้กล่าวถึง แนวคิดเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง 10 รูปแบบ รวมไปถึงพระราชบัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ แนวทางการรับมือกับการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
15/10/2563 16:31:51น. 814
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส กิจกรรม “สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส”

#วิทยาลัยการศึกษา #ITA ##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน