คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมปรึกษาแนวทางการพัมฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ปืม กับเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อ.แม่ใจ จ.พะเยา 16/10/2563 14:28:47น. 338

แนวทางการพัมฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ปืม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ต้อนรับ นายส่ง ปั๋นเงิน รองนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เข้าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัมฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่ปืม ซึ่งประสบปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2562 เพื่อพัฒนาลำน้ำแม่ปืม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป         

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/10/2563 14:28:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน