คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้านการดำเนินงานศูนย์ RUSID และจัดทำวารสาร JSID 20/10/2563 9:56:50น. 415

ศูนย์RUSIDและวารสารJSID

           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้านการดำเนินงานศูนย์ RUSID การจัดทำวารสาร JSID และการส่งเสริมการ่วมกันตีพิมพ์ในระดับคณะ และแนวทางการปรับหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์
          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งมีผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนภัทร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/10/2563 9:56:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน