คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

21/10/2563 14:40:08น. 1514
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

                การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถ คุณตวงพร เชื้อสำราญ Founder of Ideas Labs CO.,LTD มาให้ความรู้ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและการนำเสนอตัวเองผ่าน CV (Curriculum Vitae)” ซึ่งเป็นหัวข้อที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานหลังจบการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตเป็นอย่างมาก 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานพัฒนานิสิต/วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
21/10/2563 14:40:08น. 1514
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน