คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp”

22/10/2563 10:08:49น. 991
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp

ในวันที่ 19 20 ตุลาคม 2563 ทางทีมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp” ณ ห้องประชุมไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะพยาบาลศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งานวิจัยและนวัตกรรมในคลินิก ชุมชน และสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอโครงร่างการวิจัย ของนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณในปี 2564 นี้

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายพลาวัน สรรพานิช   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประกายดาว สุทธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
22/10/2563 10:08:49น. 991
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp”

#การจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม 1 Proposal camp #วิจัย #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะพยาบาลศาสตร์


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน