ม.พะเยา ลงนามความร่วมมือกับ ม.แม่โจ้ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร 23/10/2563 10:23:42น. 726

งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย และมีตัวแทนผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ และนักวิจัยจาก สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 


การจัดทำความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันด้านการพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมโยงกับงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมด้านการเกษตรในเชิงบูรณาการร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ คำปรึกษา บริการวิชาการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความชำนาญของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววินิตตา ลือชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/10/2563 10:23:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

4 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    208