“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 26/10/2563 13:16:56น. 330

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ฝ่ายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ หัวหน้าโครงการ กลุ่มฮักหนองเล็งทรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นำทีมโดย นายภคนันท์ จันอักษร นายนาวิน เพียรเกตุกิจ นายรัตพล จอมแปง นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม พร้อมทั้งการบรรยาย ในหัวข้อ "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน" ณ บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา



  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/10/2563 13:16:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน