คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " แบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน "

28/10/2563 15:39:12น. 447
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " แบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน "
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " แบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน " วิทยากรโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ได้รับเกียรติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ โดยโครงการนี้เป็นการรบรรยายในหัวข้อ ภาพรวมของโครงการวิจัยและการจัดสรรงบประมาณปี 2564 แบ่งบันประสบการณ์ เทคนิคพิชิตทุนด้านการเกษตร พร้อมตอบข้อซักถามของนักวิจัย แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเขียนโครงการเสนอขอทุนกลุ่มพืชศาสตร์, กลุ่มการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพ, กลุ่มสัตวศาสตร์ และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและแปรรูป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
28/10/2563 15:39:12น. 447
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " แบ่งปันประสบการณ์จากนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยสายสนับสนุน "

##มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน