คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"

29/10/2563 12:21:44น. 878
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา พร้อมด้วย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บุคลากร และนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่พสกนิกรชาวไทยนานัปการ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานอันสำคัญของระบบสาธารณสุขของชาติไทย ตามหลักฐานการจารึกบนแผ่นศิลาว่าด้วยการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ครั้งรัชกาลที่ 3 จ.ศ.1193 หรือตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2374 พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จารึกตำราการแพทย์แผนไทยบนแผ่นศิลา ติดประดับไว้ตามศาลารายจำนวนมาก เช่น แผนฝีดาษ ฝียอดเดียว แผนชัลลุกะ แผนลำบองราหู แผนกุมารและแม่ซื้อ และยังจารึกตำรายาต่าง ๆ ตำราการนวดแผนโบราณ ติดประดับตามศาลารวม 16 หลัง อีกทั้ง การสร้างรูปหล่อฤๅษีดัดตน จำนวน 82 ตน ตั้งประดับไว้บนเขามอ ล้อมรอบพระอุโบสถ รวม 16 เขามอ

          พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติตลอดรัชสมัยของพระองค์นั้น มีอยู่เป็นอเนกอนันต์ และเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและต่างชาติ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้ประกาศรับรองให้ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง นอกจากนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที สืบไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
29/10/2563 12:21:44น. 878
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะแพทย #University Of Phayao #การแพทย์แผนไทยประยุกต์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน