คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานโครงการ " พะเยา Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต "

31/10/2563 14:13:14น. 911
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานโครงการ " พะเยา Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต "
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกดูงานโครงการ " พะเยา Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต "  สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุน บพท. ด้านการพัฒนาระดับพื่นที่, เทศบาลเมืองพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู, ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในหลักสูตร การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ให้เด็กพิเศษ และสภาเด็กซึ่งไม่มีโอกาสศึกษาในระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กพิเศษในด้านการเกษตร เพื่อนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน ในอนาคตต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
31/10/2563 14:13:14น. 911
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานโครงการ " พะเยา Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต "

##มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน