สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

7/11/2563 17:02:34น. 518
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งผลงานวิจัยประกอบไปด้วยทั้งการวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น

บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
7/11/2563 17:02:34น. 518
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

##บัณฑิตนักปฏิบัติ #UniversityOfPhayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน