วิทยาลัยการศึกษา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 หลักสูตร 11/11/2563 15:01:14น. 240

วิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 หลักสูตร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 หลักสูตร คือ

  1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
  2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง
  3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา

ทั้งนี้โดยมีคณะร่วมผลิตจำนวน 7 คณะได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ , คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการจัดการศึกษาหลอมรวมระดับศาสตร์ (Transdisciplinary) ระหว่าง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ ในบริบทของความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้ง ก้าวข้ามความมีขอบเขตและพื้นที่ของศาสตร์เดี่ยว  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/11/2563 15:01:14

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน