ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดกิจกรรมระดมสมองและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มชุมชน ณ โรงแรมนารา กรุงเทพมหานคร

13/11/2563 17:45:55น. 616
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดกิจกรรมระดมสมองและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มชุมชน ณ โรงแรมนารา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

          ซึ่งคณะอาจารย์ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์
และอาจารย์ณัฎฐา นันทตันติ ได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาการพัฒนานักสื่อสารพลเมือง ของทางสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้นำเสนอข้อมูลจากการสรุปกิจกรรม ซึ่งกล่าวถึงเนื้อหาที่ทางนักสื่อสารพลเมืองรวมกันพูดคุยและเสนอแนะกับทางผู้จัดกิจกรรม

        โดยภายในงานมีนักสื่อสารพลเมืองในเครือข่าย ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการเป็นเครือข่ายฯ ซึ่งกิจกรรมเปิดเวทีระดมสมองเเบ่งเป็น 2 ช่วงแรกร่วมกันพูดคุยในหัวข้อ "ย้อนระลึก ทำไมเราต้องมาเป็ยนักสื่อสารพลเมืองและเราได้อะไรบ้าง?" และช่วงที่ 2 ร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ "ชุมชนเปลี่ยน การสื่อสารเปลี่ยน เครื่องมือการสื่อสารแบบไหนถึงเหมาะสำหรับนักสื่อสารพลเมืองยุคนี้"

        การสนทนาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มนั้นจะประกอบด้วยนักสื่อสารพลเมืองจากหลากหลายภาค และหลากหลายกลุ่มอาชีพ อาทิ เช่น นักข่าวพลเมือง สื่อชุมชน ผู้ผลิตสื่อและนักวิชาการการ เพื่อถอดบทเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งยังให้ข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจากกิจกรรมจะได้นำไปพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/11/2563 17:45:55น. 616
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดกิจกรรมระดมสมองและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มชุมชน ณ โรงแรมนารา กรุงเทพมหานคร

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน