คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14/11/2563 8:01:20น. 1089
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับคณะฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะฯ โดยคณะศึกษาดูงานมีผู้เข้าร่วมดังนี้ ที่ปรึกษากองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายติรวัตน์ สุจริตกุล, นายทหารราชองรักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลเอกสุทัศน์ จารุมณี, หัวหน้าโครงการ อ.ไพศาล จั่วทอง, ดร.ศรีสกุล ชัยเวียง เลขานุการโครงการ, นางสาวลักษณ์สุดา สุวรรณมาลิก ประธานศูนย์ภูดอย และนางอำภาพรรณ สุวรรณมาลิก รองประธานศูนย์ภูดอย ทั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินกิจกรรมของโครงการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
14/11/2563 8:01:20น. 1089
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

##มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน