นิสิต-อาจารย์ชีวเคมี ผ่านเข้ารอบ R2M ระดับประเทศ

17/11/2563 16:28:38น. 2053
นิสิตหลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ครั้งที่ 8 ระดับภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพรนภา สมศรี และนางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่ นิสิตหลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ครั้งที่ 8 ระดับภาคเหนือ ในผลงานSHAKIT ชุดเตรียมดีเอ็นเอในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมโดยได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ผลงานดังกล่าว เป็นผลงานร่วมกันระหว่างนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับนิสิตต่างคณะ ได้แก่ นายรัตพล จอมแปง และนางสาววิปัสสนา ศรีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และนางสาวนิภาพร จันต๊ะวงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทีมนิสิตได้รับคำปรึกษาด้านนวัตกรรมและด้านธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร อาจารย์ประจำหลักสูตรชีวเคมี อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์หลักสูตรการตลาด และทีมงานจากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI)

ผลงานข้างต้น ได้ต่อยอดมาจาก ผลงานชุดสกัดเก่ง (ชุดสกัดดีเอ็นเอที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องปั่นเหวี่ยง)” ของ อาจารย์ ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา งบอุดหนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการ Business Brotherhood มหาวิทยาลัยพะเยา และงบพัฒนาแผนธุรกิจจากกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)

ทั้งนี้ผลงานSHAKIT ชุดเตรียมดีเอ็นเอในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม”  ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดในรอบระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
17/11/2563 16:28:38น. 2053
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


นิสิต-อาจารย์ชีวเคมี ผ่านเข้ารอบ R2M ระดับประเทศ

#วิทยาศาสตร์การแพทย์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SHAKIT #ชุดสกัดเก่ง #ชุดสกัดดีเอ็นเอ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน