คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการ "ค่ายวิชาการวิทย์แพทย์" ครั้งที่ 1

18/11/2563 10:20:18น. 1386
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการ "ค่ายวิชาการวิทย์แพทย์" ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ "ค่ายวิชาการวิทย์แพทย์" ครั้งที่ 1 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหัวพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามาเรียนรู้และฝึทักษะการทำปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของทั้ง 3 หลักสูตรที่เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ารแพทย์ ได้แก่ หลักสูตรชีวเคมี จุลชีววิทยา และโภชนาการและโภชนบำบัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ กล่าวว่า นักเรียนที่มาเข้าค่าย นอกจากจะได้ความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการแล้ว ยังได้ทำความรู้จักหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต ในส่วนของนิสิตของทั้ง 3 สูตร ที่เข้าร่วมเป็น STAFF ของโครงการ ยังได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ทั้งในเรื่องของการนำความรู้ที่ได้เรียนและฝึกปฏิบัติ มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นการช่วยพัฒนาทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมถึงได้พัฒนาบุคลิกภาพด้านความเป็นผู้นำให้กับตนเองอีกด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
18/11/2563 10:20:18น. 1386
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดโครงการ "ค่ายวิชาการวิทย์แพทย์" ครั้งที่ 1

#มหาวิทยาลัยพะเยา #วิทยาศาสตร์การแพทย์ #ค่ายวิชาการ #ชีวเคมี #จุลชีววิทยา #โภชนาการ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน