กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Product Pitching

18/11/2563 17:18:43น. 1865
dra university of phayao
        วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กองบริหารงานวิจัยร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Product Pitching เวลา 09.00 น.– 12.00 น. ณ ห้อง UP space อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน Super KPI สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Products) ให้เกิดการสร้างรายได้และสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้กับผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยได้เห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ มีโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
        1. ระบบตรวจวัดองค์ประกอบของน้ำหมักชีวภาพแบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์การใช้งานน้ำหมักแบบเฉพาะเจาะจง
        2. จิ้งหรีดอบกรอบ: ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพแห่งอนาคต
        3. งานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ : ผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่อบแห้ง ชาลิ้นจี่ ไซรัปลิ้นจี่ น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ และน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ชนิดผง
        4. การสร้างระบบการตลาด ของผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยา
        5. ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้โพรไบโอติก
        6. พวงกุญแจมัจฉามหาจินดาและกระเป๋าใส่เหรียญซิปปี้ไม่ชอบน้ำ
        7. แอพพลิเคชั่น Pensri
        8. น้ำมันกระเทียม UP Product


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวสิริทัชญา พามณี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสิริทัชญา พามณี   
เพิ่มข่าวโดย :   sirithutchaya.pa@up.ac.th   
18/11/2563 17:18:43น. 1865
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Product Pitching

#มหาวิทยาลัยพะเยา ##กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน