รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน ผ่านการสร้างสรรค์ นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคม

19/11/2563 20:49:12น. 1370
mai universityofphayao
       ในวันพฤหัส ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. กองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ นายรัตนะ ตาแปง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ และ ดร.นิรมล พรมนิล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ชุมชนบ้านเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน/ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาจังหวัด


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
19/11/2563 20:49:12น. 1370
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน ผ่านการสร้างสรรค์ นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคม

#University of Phayao #1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา #กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน