วิศวฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล พร้อมรับมือภาวะโรคซึมเศร้าเบื้องต้น

23/11/2563 16:03:39น. 786
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด “กิจกรรมอบรมและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล” นำโดย ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ตัวแทนนิสิตได้มีความพร้อมและนำความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมสุขภาพจิต รวมถึงความรู้เกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้าเบื้องต้น ไปปรับใช้ในกิจกรรมพัฒนานิสิต

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ( จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ) มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในหัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพจิต และภาวะโรคซึมเศร้าเบื้องต้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวรรณ ศรีสุขคำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และอาจารย์อรทัย เกตุขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” ณ ห้อง EN2406 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

#SDG3 #SDG4 #SDG5 #UniversityOfPhayao #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
23/11/2563 16:03:39น. 786
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน