วิทยาลัยการศึกษาจัดโครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม (SE Green & Clean) “กิจกรรม สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

23/11/2563 17:13:26น. 1889
Green Office

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา ฝ่ายบริหารจัดจัดโครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม (SE Green & Clean) “กิจกรรม สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สำนักงาน มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ณ ห้องประชุมบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ ศูนย์บรรณาสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานเข้าสู่สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกณฑ์การประเมินของ Green Office ทั้ง 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวชี้วัด   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
23/11/2563 17:13:26น. 1889
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษาจัดโครงการวิทยาลัยการศึกษารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม (SE Green & Clean) “กิจกรรม สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

#Green Office #มหาวิทยาลัยพะเยา #วิทยาลัยการศึกษา
#sdg3 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน