คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์และการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแนวทาง EdPEx

24/11/2563 11:12:25น. 536
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์และการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแนวทาง EdPEx โดยวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis, SWOT และ TOWS เพื่อกำหนด SC ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ SA ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของคณะวิทยาศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/11/2563 11:12:25น. 536
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์และการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแนวทาง EdPEx

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน