คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"

24/11/2563 21:11:20น. 1009
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย" วิทยากรโดย นางพรรณทิพย์ สมมิตร และนางสาวณัฐรดา แก้วขื่นชัย จาก สวทช. (NSTDA)  ณ ห้องประชุม AGR1101 คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม.พะเยา ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา กล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ โดยโครงการนี้เป็นการดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมการเกษตร และมีการเชื่อมโยงเพื่อรับฟังปัญหากับกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยในหน่วยงาน เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ภาคเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง ในเขตภาคเหนือตอนบน        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/11/2563 21:11:20น. 1009
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #University Of Phayao #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน