วิทยาลัยการศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือ หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 25/11/2563 16:35:16น. 538

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดในพิธีลงนามความร่วมมือหลักสูตรพหุวิทยาการ(Multidisciplinary) ระหว่าง วิทยาลัยการศึกษา กับ คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการลงนามในระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับหลักสูตรควบ 2 ปริญญา จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง (Functional Brain Integrated Learning)

2.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา (STEM Education)

3.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา (Educational Innovators)

4.หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/11/2563 16:35:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน