ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 26/11/2563 10:48:08น. 457

บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย
        ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยงานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย จัดบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่ทำวิจัย ปัญหาพิเศษ หรือ วิทยานิพนธ์
        ผู้สนใจสามารถขอใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถติดตามตาราง เพื่อลงทะเบียนพบผู้เชี่ยวชาญ ผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3m8axrS รวมทั้งสามารถตรวจเช็คตารางผู้เชี่ยวชาญผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3fYGwra
       
        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร. 0 5446 6075 ภายใน 3531
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/11/2563 10:48:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน