กิจกรรม Orientation สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 - 2 27/11/2563 12:16:59น. 522

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น - 12.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Orientation สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส 63) และเวลา 13.00 - 17.00 น. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 62) เพื่อเป็นการแนะนำกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา ได้พบปะพูดคุยร่วมกันกับนิสิต เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่กิจกรรม การเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษาปลายนี้ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์


 

facebook twitter line


ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐพงศ์ พรหมวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2563 12:16:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน