คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม 'ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง' ในหัวข้อ " ทักษะสำคัญสำหรับผู้ประการธุรกิจเกษตรและอาหาร "

2/12/2563 10:24:27น. 875
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม 'ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง' ในหัวข้อ " ทักษะสำคัญสำหรับผู้ประการธุรกิจเกษตรและอาหาร " โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คุณศิริลักณ์ แคน้อย ผู้จัดการ หจก.V Fresh Organic Food คุณมงคล คงสุข อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณาจารย์และนิสิตจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วม รับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประการทางด้านธุรกิจเกษตรและอาหาร ให้กับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจาก ‘สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา’ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/12/2563 10:24:27น. 875
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม 'ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง' ในหัวข้อ " ทักษะสำคัญสำหรับผู้ประการธุรกิจเกษตรและอาหาร "

#มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน