วิศวฯ มพ. ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” ต่อเนื่อง 10 ปี

3/12/2563 9:25:39น. 1636
ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย อภิวงค์งาม สาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Persons of The Year 2020) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นผู้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนางสาวกันติชา ราชคม นักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต) ให้เกียรติเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Persons of The Year 2020) และช่วยดูแลนิสิตเป็นอย่างดี 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
3/12/2563 9:25:39น. 1636
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิศวฯ มพ. ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” ต่อเนื่อง 10 ปี

#ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี2020 #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 #Quality Persons of The Year 2020 #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน