คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020)

4/12/2563 10:08:10น. 1503
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เป็นเจ้าภาพร่วม (Co-host) การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020) ร่วมกับสมาคมเซรามิกอเมริกัน สาขาประเทศไทย (The American Ceramic Society-Thailand Chapter, Acers-Thailand Chapter)


การประชุมวิชาการนานาชาติ


ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563 ณ นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี นำทีมคณาจารย์หลักสูตร วท.บ. เคมี, ฟิสิกส์, อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ และหลักสูตร วท.ด. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าและโปสเตอร์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
4/12/2563 10:08:10น. 1503
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020)

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน