เวียงร่วมกับกองกิจการนิสิต ร่วมจัดประกวดทูตวัฒนธรรม 2563

8/12/2563 10:16:40น. 543
ทูตวัฒนธรรม
เวียง ร่วมกับ กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรมการประกวดทูตวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเวียงได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตเวียง อีกทั้งเพื่อหานิสิตต้นแบบที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถและเป็นตัวแทนของนิสิตเวียงในการเข้าร่วมทีม UP Ambassadors ตลอดจนเพื่อให้เกิดกิจกรรมหรือนวัตกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาและการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

" การประกวดทูตวัฒนธรรมในครั้งนี้ เวียงยึดหลักของความเท่าเทียมทางเพศ ตามหลักเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติ "

โดยการประกวดมีรูปแบบและกระบวนการคัดสรรที่เข้มข้น แบ่งเป็นรอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินทัศนคติ ไหวพริบและปฏิภาณ และรอบประกวด เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ภายใต้แนวคิดเส้นฝ้ายสายใยชีวิต ผ่านการนำเสนอของผู้เข้าประกวดในชุดล้านนาตามยุคสมัยต่างๆ รอบตอบคำถามและรอบตัดสินด้วยพิธีเสี่ยงทาย ผลการประกวด มีดังนี้

  • ทูตวัฒนธรรมเวียง ฝ่ายชาย ได้แก่ นายวรทิต อินเทพ เวียงกาหลวง
  • ทูตวัฒนธรรม ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวชลธิดา วงศ์ดี เวียงเชียงแรง
นอกจากนั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เวียงจึงได้มีมาตรการและการป้องกันโดยมีการลงทะเบียนเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าในพื้นที่การดำเนินกิจกรรม การจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค

อีกทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการรับชมผ่านการถ่ายทอดสด Live ทางเพจ เวียง มหาวิทยาลัยพะเยา แทนการเข้าร่วมชมในพื้นที่


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา , เอกภาพ ภาพ   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
8/12/2563 10:16:40น. 543
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน