คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " นักวิจัยพบแหล่งทุน สวก. "

8/12/2563 18:03:40น. 1258
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " นักวิจัยพบแหล่งทุน สวก. "

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " นักวิจัยพบแหล่งทุน สวก. " ณ ห้องประชุม AGR 1101 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา กล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิเคราะห์ จาก สวก. เข้าร่วมประเมินและพัฒนาโครงการวิจัยในครั้งนี้


ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงเป็นการประชุมและนำเสนอผลดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผ่านระบบประชุม ZOOM Online โดยเป็นการสร้างโอกาสพัฒนาโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของแหล่งทุนวิจัย เสริมพันธกิจในด้านการพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตรโดยการบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม และการนำผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ได้จริง ยิ่งไปกว่านั้นยังได้มีการสร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศซึ่งสอดคล้องกับทิศทางงานวิจัยและนโยบายการดำเนินงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ฯ
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
8/12/2563 18:03:40น. 1258
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ " นักวิจัยพบแหล่งทุน สวก. "

##มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #University of Phayao #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน