คณะ ICT ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตรให้กับ อบต.แม่นาเรือ

16/12/2563 16:19:38น. 375
ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร
          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID19) ระยะที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ พร้อม ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งมอบแผนที่แนวเขตหมู่บ้านในตำบลแม่นาเรือและข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์การสำรวจความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งของเกษตรในจังหวัดพะเยา

          จากที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ในตำบลแม่นาเรือ ซึ่งมีนายประกาย ใจบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ พร้อมผู้บริหาร รับมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนได้อย่างตรงจุดต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
16/12/2563 16:19:38น. 375
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน