คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการ " การส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ "

18/12/2563 12:45:39น. 1890
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ " การส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื่นที่เกษตรภาคเหนือ "

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ " การส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ " ณ บ้านตุ้มเหนือ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดี, คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในพิธี


 


ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา สร้างแรงจูงใจในการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานให้เกษตรกรไว้ใช้เอง โดยการนำเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด เป็นต้น มาผลิตปุ๋ยหมัก ซึ่งจะลดปัญหาการเผาเศษวัสดุได้ทางหนึ่ง 

อีกทั้งยังสามารถป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเผา ส่งเสริมให้มีการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
18/12/2563 12:45:39น. 1890
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการ " การส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ "

#SmartAgriculture #University of Phayao #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg13 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน