คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์ที่เข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และเยี่ยมชมฟาร์ม วิทยาลัยเกษตรฯ พะเยา

22/12/2563 20:16:56น. 1619
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์ที่เข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และเยี่ยมชมฟาร์ม วิทยาลัยเกษตรฯ พะเยา

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะอาจารย์ที่เข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และเยี่ยมชมฟาร์มผักของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมฟาร์มดังกล่าวฯ

ณ ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร, สาขาวิชาสัตวศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง, เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งเน้นบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร สร้างสรรค์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องตามพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และนวัตกรรมการเกษตรที่เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มผักของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาเที่ยว เยี่ยมชม และซื้อผักของเด็กนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯ ส่งเสริมรายได้ให้กับเด็กนักศึกษา และการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
22/12/2563 20:16:56น. 1619
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์ที่เข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และเยี่ยมชมฟาร์ม วิทยาลัยเกษตรฯ พะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน