คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1

23/12/2563 8:21:11น. 1016
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ฯ นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามเลขานุการโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPRel) ตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและหวังผลการพัฒนา วัฒนธรรม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในอนาคต เบื้องต้นหากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมิน จะได้รับตราสัญลักษณ์ที่แสดงผลว่าผ่านการประเมิน แสดงถึงห้องปฏิบัติที่เป็นต้นแบบของการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ ด้านความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพอิงหลักสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
23/12/2563 8:21:11น. 1016
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ รับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน