คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1

23/12/2563 13:25:01น. 393
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามเลขานุการโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPRel) ตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาอิสระทางเคมี 1 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เวทิน เกษรพรม/อทิตยา ไชยวุฒิ   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
23/12/2563 13:25:01น. 393
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation : phase 1

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน