คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน " วันดินโลก "

24/12/2563 13:31:02น. 881
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน " วันดินโลก "

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน " วันดินโลก " ณ สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, คณาจารย์, บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ 

ทั้งนี้สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ได้กำหนดจัดงานวันดินโลกในหัวข้อ " Keep soil alive, protect soil biodiversity " รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ พร้อมการบรรยายพิเศษ " การบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน " นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวันดินโลกในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
24/12/2563 13:31:02น. 881
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงาน " วันดินโลก "

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน