คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัฒนาการบริการด้านสุขภาพทางเพศในชุมชน

28/12/2563 16:11:02น. 999
university of phayao
       วันที่ 28 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (MAI) มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยกองบริหารงานวิจัย เข้าร่วมติดตาม ประเมินผล ชม เชียร์ ช่วย โครงการการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพทางเพศในชุมชน ได้ดำเนินงานร่วมกับพื้นที่ให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องคำหลวง ที่ให้การบริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ จำนวน 18 หมู่บ้าน โดย ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์
       คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ พัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพทางเพศได้ดีขึ้น มีเครือข่ายการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทางเพศ รวมถึงญาติ และผู้ดูแลในครอบครัว พัฒนาการบริการด้านสุขภาพทางเพศขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในชุมชนตลอดจนร่วมมือพัฒนาโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคในระบบอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
28/12/2563 16:11:02น. 999
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัฒนาการบริการด้านสุขภาพทางเพศในชุมชน

##มหาวิทยาลัยพะเยา #กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน