กิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Microsoft Teams (Live Event) 15/1/2564 9:46:31น. 317

General Education University of Phayao
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) รายวิชา 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต หรือ รายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากระบบ Microsoft Teams (Live Event) โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจาก คุณภัทรวุฒิ ม่วงมณี ผู้ประกอบการ บริษัท เดอะโค-ครีเอชั่น จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ” โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน  


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศรุตา ไฃยฃนะ   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/1/2564 9:46:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน