คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปี 64 15/1/2564 16:19:19น. 331

อบรมฝึกซ้อมดับเพลิง
          วันนี้ (15 มกราคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก จ่าเอกธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ และทีมงาน จากเทศบาลตำบลแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มาเป็นวิทยากรทั้งภาคบรรยายและภาคปฎิบัติ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร แม่บ้าน และ รปภ. เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย
          ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในองค์กร
    

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/1/2564 16:19:19

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน