คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสวนากลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา

19/1/2564 20:30:49น. 1225
วันที่ 19 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสวนากลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 19 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสวนากลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เข้าร่วมเสวนาและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ดังกล่าวฯ

ทั้งนี้เป็นการเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพด เพื่อรับทราบปัญหา และนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ปัญหาความมั่นคง และความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " กระบวนการจัดการระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ " วิทยากรโดย ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม
        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
19/1/2564 20:30:49น. 1225
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเสวนากลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน