นิสิต SEEN สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกและแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ ม.พะเยา

20/1/2564 19:43:29น. 1061
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ได้เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกและแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment: MBT) ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี นายถนอมศักดิ์ เมืองมา เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูลประกอบการศึกษาดูงาน กิจกรรมนี้ถือเป็นการบูรณาการด้านปฏิบัติงานในสถานที่จริงกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการดูแลและเดินระบบจัดการขยะเพื่อแปรรูปไปเป็นเชื้อเพลิงจากขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) ทั้งนี้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์ รับทราบประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
20/1/2564 19:43:29น. 1061
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิต SEEN สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกและแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ ม.พะเยา

##บัณฑิตนักปฏิบัติ #UniversityOfPhayao #SDG4 #UniversityofPhayao #SEEN
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน