คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์รายงานความก้าวหน้าฯ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 21/1/2564 16:23:58น. 219

คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์รายงานความก้าวหน้าฯ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

     เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2563 ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายสถาพร เทพอุดม เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ ตำบลเจริญราษฏร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์รายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีเนื้อหาที่สอดแทรกผลสำเร็จตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้


  1. ชุมชนนวัตกรรม แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการเรียนรู้และปรับใช้นวัตกรรม นำความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชน เพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
  2. นวัตกรรมชุมชน ที่ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน และรายละเอียดการถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมดังกล่าวฯ กับแผนพัฒนาจังหวัด มีความสอดคล้องกันอย่างไร
  3. นักวิจัยและนวัตกรชาวบ้าน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักวิจัยและนวัตกรชาวบ้าน เกิดขึ้นได้อย่างไร
  4. อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากและมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเลขทางเศรษฐกิจของชุมชน ระหว่างก่อนเริ่มดำเนินการและหลังดำเนินการ มีการพัฒนาขึ้นอย่างไร

การลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณชนินทร์ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจริญราษฏร์ รวมไปถึงนวัตกรชาวบ้าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและร่วมสัมภาษณ์ในสื่อวีดีทัศน์ดังกล่าวฯ

 

ภาพ / ข้อมูล : นายสถาพร เทพอุดม เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/    

facebook twitter line


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสถาพร เทพอุดม / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/1/2564 16:23:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน