เตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว

23/1/2564 11:43:43น. 1676
สำนักงานสีเขียว
วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินโครงการวิทยาเขตเชียงรายสีเขียว เพื่อวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตเชียงราย ให้มีมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ สำนักงานสีเขียว Green Office ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Department of Environmental Quality Promotion (DEQP)  
ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ นายณรงค์ฤทธิ์ อมรินทร์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยาย ในหัวข้อ “การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว” ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมวดที่ 6 การจัดซื้อจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการ สำนักงานสีเขียว Green Office อีกด้วย ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
23/1/2564 11:43:43น. 1676
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว

#สิ่งแวดล้อม #green #office
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน