คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการยุวชนอาสา โครงการการพัฒนาสินค้าชุมชนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

25/1/2564 10:34:21น. 676
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการยุวชนอาสา โครงการการพัฒนาสินค้าชุมชนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต นำนิสิตลงพื้นที่ บ้านปางปูเลาะ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการยุวชนอาสา โครงการการพัฒนาสินค้าชุมชนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ซึ่งพื้นที่หมู่บ้านปางปูเลาะ เป็นพื้นที่ๆ มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ลิ้นจี่ และกาแฟ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุร่วมกับชุมชนโดยในเบื้องต้น ได้ร่วมกับชุมชนในการทำแนวป้องกันไฟป่า และได้นำเสนอ แผนการดำเนินการยุวชนอาสา ต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ และหน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยพะเยา (EB) และนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
25/1/2564 10:34:21น. 676
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการยุวชนอาสา โครงการการพัฒนาสินค้าชุมชนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน