กิจกรรมอบรมทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

1/2/2564 13:15:59น. 479
AUN QA
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี และดร.สรายศ ร่าเริงใจร่วมวิทยากรดำเนินกิจกรรม Workshop หัวข้อ Desktop Assessment and Presentation (Learning program and Related of Quality enhancement and Output) (Input and Related of Quality enhancement and Output) และแนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Committee Assessment Report : CAR) กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการผู้ขึ้นทะเบียนประเมินประกันคุณภาพการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 112 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
1/2/2564 13:15:59น. 479
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมอบรมทบทวนผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

##AUNQA #UNIVERSITYOFPHAYAO
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน